neljapäev, 6. mai 2021

ÜLESKUTSE EMADEPÄEVAKS!

 ÜLESKUTSE!

 

KALLID EMAD!

PÜHAPÄEVAL ON EMADEPÄEV, SEOSES SELLEGA ESITAB LASTEAED TEILE VÄLJAKUTSE. VÕTKE KOKKU PERE JA LEIDKE LOODUSEST:

 • ·        KASS
 • ·        VÄRVILINE MAJA
 • ·        VOOLAV VESI
 • ·        MIDAGI ÜMMARGUST
 • ·        PUNANE AUTO
 • ·        PRÜGI
 • ·        MIDAGI KIRJUT
 • ·        „STOP“- MÄRK
 • ·        SILD
 • ·        OKSTEST MOODUSTUV TÄHT
 • ·        PUTUKAS
 • ·        LIPP
 • ·        LIINIBUSS
 • ·        KÄBI
 • ·        ENDA PEEGELDUS MILLELGI
 • ·        SELFI KOLLASEL TAUSTAL
 • ·        „K“- TÄHEGA ALGAV ASI
 • ·        MILLEGI SEES
 • ·        KONN
 • ·        REDEL

 ÜLESANNE SEISNEB SELLES, ET TULEB ASJAD LEIDA, TEHA PILT JA NEED SIIS SAATA MEILILE: gerlyvork@gmail.com,

ESIMESELE KOLMELE KIIRUSE JA TÄPSUSE EEST AUHIND!

PILTE OOTAME 12. MAINI.

 KOKKUVÕTETE TEGEMINE JA ESIMESE KOLME VÄLJAKUULUTAMINE MEET´IS, 14. MAI, KELL 13.30

 

SEIKLUSTEROHKET EMADEPÄEVA!ÜLES

KONN JA MATK!

 SELLEL NÄDALAL ON SUUR TÄHELEPANU OLNUD KONNADEL- KÄISIME NEID VAATAMAS, OTSIMAS, UUDISTAMAS.

TÄNA LÕIKASIME JA KLEEPISIME KONNI, LISAKS KÄISIME VEEL MATKAL...

KONNAD KLEEBITUD, ASUTASIME ENDID MATKALE. ENNE VEEL KOMMIAMPS SUHU...KORJASIME KOPSUROHTU
OTSI KONNALASTE LEMMIKLAUL!

kolmapäev, 5. mai 2021

Vinni Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse muutmine nr 15

 Haridus- ja Teadusministeeriumi 10.03.2021 juhises kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaedade- ja hoidude töö tagamiseks palutakse lapsevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. 

Juhul kui lapsevanem loobub koroonaviiruse leviku ennetamiseks lasteaia või -hoiu teenuse kasutamisest, soovitatakse võimalusel lasteaia pidajal loobuda kohatasu rakendamisest või kohaldada selle perioodi eest väiksemat kohatasu. 

Tavapärase lasteaiateenuse saamine on viiruskriisi tõttu lapsevanemast mitteolenevatel põhjustel piiratud. Koroonaviiruse levik põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, mistõttu on mõistlik selle perioodi eest peatada osalustasu (õppekulu) kogumine.

Lähtudes eeltoodust Vinni Vallavolikogu otsustab:
1. Vinni Vallavolikogu 29.10.2020 otsuses nr 15 "Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise 2021.aastaks" tehakse järgmised muudatused:
Lisatakse punkt 1` järgmises sõnastuses:
1´. Lubada vallavalitsusel loobuda lasteaias mittekäiva lapse vanemale osalustasu (õppekulu) arvete esitamisest alates 11.03.2021 kuni olukorra normaliseerumiseni.
2. Otsus rakendatakse 11.märtsist 2021.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

teisipäev, 4. mai 2021

LÕBUSASTI HÜPPAB KONN, TEMA KODU LOMBIS ON!

 KUI LAPS EI LÄHE KONNA JUURDE, SIIS TULEB KONN LAPSE JUURDE!

ISANE KÄRNKONN

NEED ON KONNAPOJAKESED,
KELLEL PIKAD SABAD TAGA

UURIME, ...
... PUURIME JA ...

VAATAME, LÕPUKS ...

LOMPI VIIME TAGASI

MÕNUS KRAAV, KUHU KUDU POETADA JA ...


... KONNAL TORE HÜPATA

AIDAA!, SÕBRAKE!


esmaspäev, 3. mai 2021

ORAVAD UUDISTAVAD KONNI

 JÄRVE KALDAL HILISÖÖL, KONNAPERE LAULU LÖÖB- KROOKS, KROOKS KROOKSUVAD ......

KÄISIME VAATAMAS, MIDA TEEVAD KONNAD...

reede, 30. aprill 2021

KOLME PÄHKLIKESE PANUS PRÜGI KORJAMISEL

 

TÄNANE HOMMIK ALGAS KATSEGA, MIS JUHTUB PRÜGIGA VEES. PANIME VETTE ERINEVAT PABERIT, KILET, PLASTIKUT. OLI TORE UURIDA JA NÄPPUDEGA VEES SONKIDA.

JÄTSIME KAUSI VEE JA PRÜGIGA OOTAMA JA UURISIME, MILLIST PRÜGI KOJU TEKIB. 
ÜRITASIME KARPIDEST JA TOPSIDEST MIDAGI MEISTERDADA.VALMIS SAI SUURSILM


PRÜGIGA POLNUD VEES MIDAGI JUHTUNUD.
ALARI ÕNGITSES SELLE VÄLJA JA PANI PRÜGIKASTI

AGA NÜÜD PÄRIS VEE ÄÄRDE JA TEE ÄÄRDE NING METSA  ALLA


KÕIGE SUUREM " SAAK" ON ALARI KOTIS.  TUBLI TÖÖ!

 VÄIKESED  TEAVAD, ET PRÜGI EI TOHI IGALE POOLE LOOPIDA AGA KAHJUKS EI HOOLI SELLEST SUURED INIMESED.

ÜLESKUTSE EMADEPÄEVAKS!

  ÜLESKUTSE!   KALLID EMAD! PÜHAPÄEVAL ON EMADEPÄEV, SEOSES SELLEGA ESITAB LASTEAED TEILE VÄLJAKUTSE. VÕTKE KOKKU PERE JA LEIDKE LOODU...